D012 program

A D012 módszerrel egy olyan tudományosan is megalapozott programmal támogatjuk a gyerekek jövőjét, amely komplex és innovatív módon teszi kétszer boldogabbá a gyerekkort, és kiszámíthatóbbá a felnőttkort.

Missziónk, hogy a gyerekek önállóan, szabad akaratukból, külső nevelési elvárások nélkül, saját céljuk elérése érdekében találják meg az olvasáshoz kapcsolódást. Azt szeretnénk, hogy képesek legyenek hosszú távú projektekben részt venni, ahol megtapasztalják azt, hogy az olvasás egy eszköz a minőségi életforma kialakulásához.

A mindennapokban a könyvírással a tanulók intellektuális fejlődését segítjük, hogy rátaláljanak azokra a területekre, amelyek a legközelebb állnak az érdeklődési körükhöz. Mindeközben a saját történetírással fejlődik az önismeretük, az időmenedzsmentjük, a képességük, hogy egy nagy feladatot részekre bontsanak és a kudarctűrő képességük. Így maradnak ők hosszútávon sikeres, innovatív és önállóan gondolkodó emberek.

Mit csinálunk a D012-ben?

Elsődlegesen a gyerekek készségszintjét és olvasással kapcsolatos hozzáállását ismerjük meg úgy, hogy játékos keretek között a saját képességeikről beszéltetjük őket, és hagyjuk őket önállóan feladatot vállalni. Megteremtjük számukra a lehetőséget ahhoz, hogy a saját történetük megírásához a hétköznapi eseményeiket dolgozzák fel, és egyes, általuk választott szövegtartalmak közül inspirálódjanak.

Történetet írunk a D012 programmal

A gyerekeket történetírás közben egy 12 pontból álló programon vezetjük végig, amelyben az Alkotói napló is segítségül szolgál.

Abban nyújtunk számukra segítséget, hogy – az olvasás segítségével – képesek legyenek önállóan fejlődni, tanulni, hajlandóak legyenek tervezni és képesek legyenek önálló döntéseket hozni, a fennálló problémákat megoldásfókusszal, szorongásmentesen megközelíteni.

Könyvbemutatót tartunk

A gyerekek által kézzel írt történetet közösen begépeljük, tördeljük, illusztráljuk, borítót választunk, és ezt követően a nyomdába visszük. A nyomdakész könyvet egy, az alkotó által megálmodott könyvbemutató keretein belül bemutatjuk a meghívott érdeklődőknek.

Hogyan dolgozunk?

 • Heti egy alkalommal, rendszeresen találkozunk.
 • Az alkalmak ötven percesek.
 • Trimeszterenként az alkotó szüleivel is az alkotó fejlődési útjáról beszélgetünk, konzultációs keretek között

A gyerekek könyvírásának munkafolyamatát a D012 által megjelent Alkotói naplóval segítjük.
Ebben a naplóban a 12 ponton keresztül vezetjük őket végig, segítve ezzel az alkotói, fejlődési és önreflektív folyamatokat.

Ezt követően pedig…

 • Véglegesítjük a könyvet: gépelünk, tördelünk
 • Nyomdába visszük a könyvet
 • Megszervezünk egy könyvbemutatót az alkotó irányításával.

D012 Light

D012

D012 Pro

Minden csoport alapja:

 • Az önismereti foglalkozás
 • Olvasás, helyesírás és szövegértés fejlesztés
 • Irodalmi és más típusú szövegek feldolgozása, cselekménybe ágyazása
 • Csoportos készségfejleztés
 • Alkotói napló vezetése
 • Grafikus által készített borítóválasztás a katalógusból
 • Egy-egy nyomtatott saját könyv
 • Könyvjelző
 • Trimeszterenként szakmai visszajelzés a szülőknek

A D012 módszerről 2023-ban egy szakmai könyv született Olvasásmotiváció néven. 

Lapozz bele: https://teakiado.hu/felnotteknek/olvasasmotivacio/

A könyv kritikáját itt olvashatod:

Koppházi – Molnár, E. (2024). Érzelmi hullámvasúton az olvasóvá válás útján Vass Dorottea: Olvasásmotiváció. Anyanyelvi Kultúraközvetítés. 6(2), 45–46. https://journal.uni-mate.hu/index.php/akk/article/view/5194/5340

Maradtak még benned kérdések?

Egy ingyenes konzultáció keretén belül szívesen válaszolunk minden kérdésedre.
Azt is fontosnak tartjuk, hogy ne csak mi, felnőttek döntsük el, gyermekednek való-e a D012 program, ezért az első foglalkozást is díjmentesen tartjuk meg, amely keretén belül gyermeked eldöntheti, szeretne-e könyvet írni, és szeretne-e részt venni ebben a programban. Csak az ő beleegyezésével kezdjük el a közös munkát.